woensdag 14 november 2012

Werk met ons mee Krusada vanuit Nederland

We staan aan de vooravond van de reis richting Bonaire om daar te werken voor stichting Krusada (www.krusada.nl) In onze missie om daar te werken voor de christelijke verslavingszorg ervaren we veel betrokkenheid. Wij vinden het fijn dat ook jij met ons werk meeleeft en voor ons bidt. Wij ervaren hierdoor nu al veel steun.. Het is ook mogelijk om ons financiëel te steunen. Eric krijgt een basisinkomen voor zijn werk. Dit is bedoeld om zoveel mogelijk in het levensonderhoud ter plaatse te voorzien. Waarschijnlijk is dit toereikend voor de primaire dagelijkse behoeften. Belangrijke extra's zoals bijv. een terugreis naar Nederland, de aanschaf van een auto, wasmachine, e.d., kunnen wij hier niet van betalen. Wil je ons financeel steunen? Dit kan eenvoudig door je giften over te maken op rekeningnummer 35.04.700 t.n.v. Stichting Vrienden van de Hoop te Dordrecht onder vermelding van Eric&Mariëlle Bonaire. (aftrekbaar) Voor periodieke (per maand of kwartaal) giften is een mogelijkheid tot automatische incasso. Je kunt me in dat geval een e-mail sturen met naam, adres, woonplaats, rekeningnummer, bedrag en frequentie van incasseren, dan wordt dat verder via de stichting vrienden van de Hoop verwerkt. Uiteraard vindt er verantwoording plaats over het gebruik van de gegeven financiële steun. Door jouw gebed en financiële steun draag je heel concreet, samen met ons, bij aan het werk van Krusada onder de verslaafden op Bonaire.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten